Проекти по ФАР и ИСПА


СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРНИ ПО ПРОГРАМА ФАР И ИСПА, В КОИТО ТРАНСПРОЕКТ АД УЧАСТВА

1.Подготовка на тръжни книжа за 4 лота в Русе и Видин (локален партньор на COMPAS- Германия)
9

Пътна връзка към ферибот пристанище Русе

9

Русе- паркинг до фериботния терминал

9

Национален път І-1 Е79 Ферибот Видин обходен път км 0+700 до км 0+365.55


2.Проектиране и авторски надзор на лотове в Русе и Видин (директен договор с PHARE- Брюксел) – рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа

проекти по ФАР и ИСПА - научете повече

3.Стратегически план за развитие на пристанище Русе (локален партньор на Sir Alexander GIBB & Partners- Великобритания)

4.План за развитие на Дунавския коридор (локален партньор на Kinbaum & Partners- Германия) изследване на товаро-поток и инженерна инфраструктура5.Финансово инвестиционно проучване на Летище София (локален партньор на Sir Alexander GIBB & Partners- Великобритания)

6.Изграждане на нов мост над р.Дунав (локален партньор на Sir Alexander GIBB & Partners- Великобритания) избор на створ, изследване на варианти, финансово-икономически оценки7.Балканско транспортно проучване (локален партньор на Sir Alexander GIBB& Partners- Великобритания)

8.Генерален план на Пристанище Лом (локален партньор на HPC Port Consult GmbH, Германия)9. Проект COMPRIS- Платформа за оперативно управление на речна информационна система за вътрешни водни пътища на Европа

10. Жп линия България-Македония- изготвяне на тръжни книжа за 3 лота- гранична гара Гюешево, сгради и граничен тунел Деве баир11. Жп линия София-Варна- участък Стражица-Дралфа и тунел Клисура- подизпълнител в частта супервизия

12. Укрепване на речния и морски бряг срещу ерозия- 7 участъка- проектиране и изготвяне на тръжни книжа13. Укрепване на свлачище в к.к.“Слънчев ден“ и път І-9 Варна-Златни пясъци- изготвяне на тръжни книжа

14. ГКПП Силистра- изготвяне на работен проект и тръжни книжа


15. ГКПП Никопол и ферибот – изготвяне на работен проект и тръжни книжа