ТРАНСПРОЕКТ ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ

КОНСУЛТАЦИИ

ИНЖЕНЕРИНГ

проектиране на пристанища

Проектиране на пристанища

ТРАНСПРОЕКТ ЕАД извършва проектиране и управление на проекти за обекти на водния транспорт. Тук влизат туристически пристанища, морски и речни терминали и др.

железопътно проектиране

Железопътно Проектиране

Дружеството извършва комплексното проектиране на железопътни линии и пътища като: инженерно-геодезически проучвания, вертикално планиране и др.

геоложки проучвания

Геоложки проучвания

Детайлни инженерно-геоложки проучвания за всички видове транспортно строителство (пристанища, летища, ж.п.линии), промишлено и гражданско строителство.

Какво трябва да знаете за Транспроект ЕАД


Над 65 години опит в областта

Над 65 години опит в областта

Дружеството е с над 65 години опит в областта на проектирането и инженеринга, управлението на проекти за комплексни обекти и широка гама от обекти за нуждите на транспорта и строителството.

Висококвалифицирани служители

Висококвалифицирани служители

Водещи специалисти за извършване на дейността – инженери-конструктори, архитекти, машинни инженери, инженери по силни и слаби токове и съобщения, инженери по водопровод и др.

Качествено изпълнение на проектите

Качествено изпълнение на проектите

През годините сме отговаряли за качественото изпълнение на редица проекти в страната и чужбина, включително Куба, Никарагуа, Кувейт, Лаос, Ирак, Русия, Украйна, Молдова, Грузия и др.

Социална политика и отговорност

Социална политика и отговорност

ТРАНСПРОЕКТ ЕАД има добре изградена социална политика и традиционно подпомага, макар и с не големи суми, Уницеф България, СОС детски селища, АВС техника, НФ”Св. Никола” и др.

Реализирани проекти

Проекти в страната и чужбина

Проекти

Индивидуално решение

Свържете се с нас за персонална оферта

Контакти