Структура


Структурни звена и направления


оперативно обслужване

Оперативно обслужване

проучване

Проучване

проектиране

Проектиране

Структурно звено Оперативно обслужване:


9

Личен състав

9

Счетоводство

9

Оферти

9

Реклама

Проучване:


9

Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания

9

Сондажни работи

9

Геодезически работи

 

Проектиране:

 


9

Транспортно строителство

9

Пристанища

9

Високо строителство

9

Технологични обекти и площадки