Обект

Страна

Година

Електрификация на железопътната мрежа на България България 1965-95
Комплексна система за автоматизирано влаково движение /КСАУВД/ София-Пловдив България 1980-86
Техническо обследване на пристанищните конструкции на 11 пристанища- Хавана, Матансас, Сиенфуегос и др. с изработване на проекти за възстановяване, ремонт, реконструкция и модернизация Куба 1982-85
Тролейбусен транспорт в 25 окръжни градове-комплексно проектиране и контрол България 1983-95
Телевизионно предавателни кули в Свиленград и Плевен България 1985-96
Пристанище за отработило ядрено гориво в гр. Рени-терминал за тежки товари и жилищен микрорайон със 105 апартамента – проектиране и контрол Украйна 1986-88
Укрепване на свлачище Балчик – проходим колектор- дренажен тунелен със завеса от вертикални дренажни сондажи и мониторингова пиезометрична система България 1986-95
Автомагистрала R-5 Ирак 1986
Национална транспортна болница България 1987
Профилакториум Рибарица България 1987
Преустройство детска градина в болница гр. Стара Загора България 1987
Яхтени бази Несебър, Китен, Златни пясъци, Слънчев ден България 1988
Профилакториум и учебен център “Копривките” и “Сливките”- БДЖ България 1988
Ро-ро терминал на р. Дунав гр. Рени Украйна 1990
Метрополитен София- автоматика България 1990-1996
Фериботни комплекс Оряхово и Фериботен комплекс Русе България 1990-1994
Селище за военни от контингента в Германия в гр.Староконстантинов Русия 1992
Транспортен коридор Север-Юг /като част от Пан-Европейски транспортен коридор № 4/: Дунав-София-Кулата- Стратегически проект България 1992-1993
Транспортен коридор Запад-Изток: Албания-Бивша Югославия-България-Близкия Изток- Стратегически проект България 1993-1994
Транспортен коридор Север-Юг: Русе-Велико Търново- Димитровград- Хасково- Подкова и удължаване до българо-гръцката граница- Стратегически проект България 1994
Граничен тунел Деве Баир- пълни геоложки проучвания България 1995-1996
Митница и митнически терминал в Пловдив България 1995-1996
Железопътна връзка Куманово – Деве Баир. Участък Беляковци-Шопско Рударе-Република Македония Македония 1995-1996
Железопътна линия Дупница-Кулата- реконструкция и електрификация България 1995-2002
Генерален план на пристанище Варна България 1998-1999
Генерален план на пристанище Русе България 1998-1999
Национална програма за защита на българския бряг нар. Дунав срещу речната ерозия България 1998
Районна транспортна болница Русе България 1998
Районна транспортна болница Пловдив България 1998
Районна транспортна болница Варна България 1998-2000
Защита на речния и морския бряг от ерозия- 7 зони- общо 48 км- р.Дунав-проучване, проектиране и контрол-програма ФАР България 1998-2000
Генерален план на пристанище Видин България 1999-2000
Реконструкция и укрепване на вълнолома на пристанище Варна – Първи етап България 1998-2000
Укрепване на морския бряг гр. Китен България 1998-2000
Укрепване на морския бряг гр. Поморие България 1998-2000
Укрепване морския бряг гр. Царево България 1999-2000
Депо за твърди битови отпадъци- гр.Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец – пълни геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания България 2000-2001
Генерален план на пристанище Леспорт- Варна България 2000-2001
Генерален план на пристанище Лом България 2000-2001
Тръжни документи за провеждане на открити процедури за възлагане на строителни работи за обекти финансирани по програми ФАР  и  ИСПА – 14 проекта . България 2000-2002
Открит склад под режим на митнически контрол за контейнери Пристанищен Комплекс Варна-изток България 2001
Корекция устието на р. Дяволска с изграждане на вълногасящи и пясъкозадържащи буни – Приморско България 2002-2003
ГКПП Силистра -комплексен проект по програма ФАР-проектиране и контрол България 2002-2003
ГКПП Видин-реконструкция и модернизация- изготвяне на работни проекти и авторски контрол по изпълнението България 2002-2004
ГКПП Капитан Андреево – основен ремонт, реконструкция и модернизация- изготвяне на работни проекти и авторски контрол България 2002-2004
Геотехника, хидрология и геодезия за обект: Възстановяване на влажни зони остров Белене и Калимок-Бръшлен България 2002-2003
ГКПП Салаш – Ново Корито- ПП България 2002
Подвижен плъзгащ се мост над р.Дяволска-Община Приморско-проектиране и авторски контрол България 2002
Фериботен терминал и ГКПП Никопол-програма ФАР-комплексен проект и авторски контрол България 2003-2004
Актуализация на работен пътен проект МП Жп линия Варна-София- граница Община Аврен България 2003
Железопътна линия Карнобат-Синдел – реконструкция, модернизация и електрификация България 2003-2004
Железопътна линия София-Димитровград ЮЖ- механизирана модернизация и електрификация България 2003-2004
Укрепване брега на река Дунав и зимовище за лодки  гр. Силистра – градска част България 2005
Контрол по изпълнението на микропроекти от общинската инфраструктура:1.Изграждане канализационна мрежа с. Баня; 2. Водоснабдяване с. Пенкьовци; 3.Топлофикация на НУ П.Славейков-гр. Роман; 4. Ремонт СОУ “Бр. Каназиреви” и ОУ “Н.Перепунов” гр. Разлог; 5. Изграждане резервоар за питейна вода, общ. Сатовча; 6. Допълнително водоснабдяване с. Церово; 7. Канализация по ул. Хр.Ботев, Заводска и 1-ви май в гр. Мездра; 8. Основен ремонт ОУ “Хр.Ботев с. Мусомище, гр. Гоце Делчев; 9. Водоснабдяване с. Мусомище Гоце Делчев; 10. В и К кв. Богданов гр. Драгоман; 11. Довършителни работи ниско тяло на у-ще – гр. Белица; 12. Ремонт ОУ Хр.Ботев с. Сепарева баня; 13. Основен ремонт сграда на ОУ “В.Левски” гр. Костинброд; 14. Ремонт ОУ В.Левски и ГПЧЕ А.Константинов в гр. Правец; 15. Подмяна дограма и отоплителна с-ма на СОУ Св.Св.Кирил и Методий гр. Сливница; 16. Корекция дере с. Огняново  

 

 

България

 

 

 

2004-2005

Актуализация на генералните планове на пристанища за обществен транспорт с национално значение Варна, в т.ч. Пристанище към ТТЗ България 2005
Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване по цялото трасе на проектираната ж.п.линия в участъка Първомай-Свиленград-турска-гръцка граници” България 2005-2006
Фериботен пристан към ГКПП Силистра България 2006
Генерален план за развитие на Пристанищен терминал Леспорт – Варна, част от пристанище за обществен транспорт са национално значение Варна България 2006
Консултант на мисията SAPROF за проучване на новите контейнерни терминали в Бургас и Варна България 2007
Стабилизиране на вълнолома на Пристанище Варна – Втори етап: комплексно проучване-геодезия и геология, проектиране и авторски контрол България 2007-2009
Генерален план на „Пристанищен терминал за обработка на втечнен газ за ГАЗТРЕЙД” – Варна-Белослав с ИП и вземане на разрешение по ЗМПВВППРБ България 2008
ИП и Ген. План на КРЗ Порт Бургас  – разширение на съществуващо пристанище с две специализирани корабни места- получаване на разрешение по ЗМПВВПРБ България 2008
Пристанище Лом – Възстановяване короната на Източен кей; ТП за възстановяване стабилитета на кейова стена Южен кей България 2006-2008
Инженерно-геоложки проучвания за Летище Варна и Летище Бургас България 2007
Изследване възможностите за бъдеща експлоатация на кейово място в лимана на ДДФ Русе, с инж.геоложко проучване България 2008
Механизирано подновяване  на ж.п. линия в участъка Драгоман – Граница, препроектиране България 2008
Рехабилитация на настилки и ж.п. коловози на Контейнерен терминал пристанище Варна- Запад – ТП България 2008-2009
Рехабилитация на вертикална планировка и настилки в тила на. 9, 10, 0 и11корани места в Пристанище Варна Запад България 2009-2010
Укрепване брега на р. Дунав в района на градска част гр. Лом България 2008-2009
Технически проект за възстановяване стабилитета на кейова стена на Южен кей в пристанище Лом България 2008-2009
Консултантски услуги по изработването на идеен проект за обекти: „Модернизация на трансевропейската железопътна мрежа в България:Железопътна линия София – Пловдив;Железопътна линия София – Драгоман;

Железопътна линия София – Перник – Радомир”

България 2008-2010
Корекция на р. Тревненска в регулационните очертания на Спортен комплекс Ангел Кънчев – гр. ТрявнаКорекция на р. Късовска в района на спортен комплекс гр. Плачковци България 2009
Технически проект за рехабилитация на Източен кей в пристанище Лом България 2010
Проект за изграждане и оборудване на  корабно място за разтоварване и складиране на пясък добиван от р. Дунав в района на ДДФ Русе България 2010-2011
Корекция на р. Лева в рег. граници на гр. Криводол до включването й в р. Ботуня от км 0+000 до км 2+000-горен участък от км 1+150 до км 2+000 България 2011
ПУП и брегоукрепване в района на пристана на с. Байкал, Община Долна Митрополия” България 2011
Идеен проект с работни конструктивни чертежи за нулев цикъл за строителство на инфраструктура и суперструктура на „Пристанище Логистичен център – Варна, гр. Белослав” България 2011-2012
Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна България 2012
Проект за изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация и застрояване и допълване на работен проект от 2006 г. за обект „Брегоукрепване Западна промишлена зона 800 м гр. Силистра България 2012
Изработване на цялостен инвестиционен проект във фаза Работен проект за обект:Пристанище за обществен транспорт с регионално значение –  Пристанище Логистичен център Варна, гр. Белослав”- проектиране на част пътна, конструкции, отводняване, вертикална планировка България 2013
„Изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект /фаза технически проект с количествено-стойностна сметка/ за изграждане на хидротехнически съоръжения в рамките на проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ” България 2013
Проект за обект „Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – Пристанище Логистичен център Варна – гр. Белослав България 2014 – 2015
Технически проект на обект: Пътен мост в кв. Сини камъни гр. Сливен в участъка на 1-ви етап от Корекцията нар. Дюлева рекаТехнически проект за обект : „Пешеходен мост над открит отводнителен канал при пр. 0+020 на корекцията – кв. Аспарухово гр. Варна” България 2014
Геоложки и хидрогеоложки проучвателни работи, в т.ч. сондиране, анализ на проби, геоложки доклад,  сеизмично проучване и водовземен сондаж с доклад в района на с. Мусачево върху терен за изграждане на Развлекателно градче с небостъргачи и аквапарк и голф игрище „Св. София” България 2014-2015
„Възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка” 2014 – 2015, Авторски надзор по време на строителството – 2015-2017 България 2015-2017
„Разширение на съществуващия пристан и създаване на убежище за малки лодки и плавателни съдове в акваторията на остров Светa Анастасия“ – Община Бургас България 2021

ОСТРОВ СВ. АНАСТАСИЯ