Клиенти


Основните клиенти на ТРАНСПРОЕКТ са министерства, държавни ведомства, държавни и частни стопански дружества и пр. свързани с транспортната инфраструктура – железен път, пристанища и пътища. Такива са:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)

Министерство на околната среда и водите(МОСВ)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството(МРРБ)

Министерство на труда и социалните грижи (МТСГ)

ИА ”Пристанищна инфраструктура” към МТИТС

ИА ”Митници” към МФ

ДП ”Национална компания железопътна инфраструктура”

ИА ”ФАР и ИСПА” към МРРБ

Холдинг ”Пътища”

„Газтрейд АД”

КРЗ ”Порт Бургас”

Холдинг „България”

Търговските дружества на Пристанищните комплекси по река и море и др.

Дунавски Общини Видин, Лом, Никопол, Ценово, Ситово, Попина, Силистра и др.

Логистичен център Варна ЕАД