Цели и задачи


Доволни клиенти

Главна цел на ръководството и служителите на “ТРАНСПРОЕКТ” ЕАД е да удовлетворяват изискванията на клиентите, да изпълняват качествено и в срок основния предмет на своята дейност, като всяко мнение и предложение във връзка с разработваните проекти се разглежда и обсъжда много внимателно.

Развитие на служителите

Служители на фирмата участват  в курсове за повишаване на квалификация, семинари, срещи по интереси, презентации и пр. форуми, на които се обменя информация относно дейността и бъдещите планове на фирми със сходна дейност, правителствени и неправителствени институции и др.

цели и задачи, доволни клиенти

Социална политика

По отношение на социалната политика – фирмата закупува транспортни карти за цяла градска мрежа на персонала; в някои случаи поема разходи за лечение и лекарства на нуждаещи се служители; осигурява топли напитки и минерална вода.

Благотворителност

ТРАНСПРОЕКТ ЕАД традиционно  подпомага, макар и с не големи суми, Уницеф България, СОС детски селища, АВС техника, НФ”Св. Никола”, както и нуждаещи се от финансова подкрепа болни и инвалиди.